SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski :

Monika Ciekańska – przewodnicząca 

Elwira Ćwik - zastępca przewodniczącego 

Luiza Tomczyk – skarbnik kl. II AK

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego : Krystyna Teresiak

 

Koszalin 18.02.2016r.

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
w I semestrze roku szkolnego 2015/2016

 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2015/2016 od września zajął się naborem nowych członków , uczniów klas I. We wrześniu zorganizowaliśmy zabawę integracyjną dla wszystkich klas I tzw. „kotowanie”. Na łączniku szkolnym zostały przeprowadzone konkursy, które wyłoniły trzy najlepsze klasy. Jury przyznało również punkty za doping kolegów i wspaniałą zabawę.

W listopadzie Samorząd Uczniowski przeprowadził wybory na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina. Powołano Komisję wyborczą, wydrukowano karty zbiorcze, zbierano podpisy. W drodze głosowania, do Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina, uczniowie naszej szkoły wybrali : Annę Skałecką uczennicę kl. I AK o raz Marcina Szmyjdę ucznia kl. II TB.

 

W listopadzie Samorząd Uczniowski zaprosił wszystkich uczniów do wspólnych wróżb andrzejkowych, które przeprowadzone zostały na „łączniku”. Uczniowie wróżyli z kart, lali wosk, losowali karteczki z wróżbami. Bardzo dobrze się bawili.

 

Dbaliśmy również o gazetkę ścienną, na której informowaliśmy o zbliżających się świętach i uroczystościach.

 

Członkowie Samorządu Szkolnego biorą czynny udział we wszystkich imprezach organizowanych przez szkołę. Reprezentują szkołę w środowisku lokalnym.

 

 

Wnioski :

  1. Bardziej zmobilizować młodzież do pracy w Samorządzie Uczniowskim
  2. Kontynuować zadania wynikające z programu Samorządu Uczniowskiego

Opiekun SU K. Teresiak

Dnia 8 listopada 2017 r. (środa) w naszej szkoole obchodzilismy "Dzień bajek". Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs dla wszystkich klas. Przewodniczący klasy losowali tytuły bajek. Przedstawiciele danej klasy musieli przebrać się za bohaterów wylosowanego utworu i zaprezentować się na łączniku szkoły. Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Monika Ciekańska prowadziła sesję zdjęciową przebranych uczniów. 

Komisja, w skład której wchodziła pani dyrektor, opiekun Samorządu Uczniowskiego pani Krystyna Teresiak, przewodnicząca S.U. Monika Ciekańska, ustaliła, że 

I miejsce otrzymała kl. - IIITCG (zwolnienie z odpowiedzi i sprawdzianów przez cały dzień)

II miejsce otrzymała kl. - II AK (zwolnienie z odpowiedzi i sprawdzianów z 2 lekcji)

III miejsce otrzymała kl. - III AK i II TGE (zwolnienie z odpowiedzi i sprawdzianu na 1 lekcji)

Wyróżnienia za pomysłowe przebranie otrzymały:

  1. Maria Słabkowska - IITB
  2. Julia Gostyńska - I TGD
  3. Aleksandra Dykier - I TGD

 


Samorząd Uczniowski ogłasza konkurs plastyczny na plakat, na "Andrzejkowe klimaty"

Konkurs skierowany jest do każdego uzdolnionego plastycznie ucznia.

Prace należy oddawać do dnia 21.11.2017 r. do przewodniczącej S.U. Moniki Ciekańskiej lub do opiekuna S.U. pani Krystyny Teresiak, do sali nr 49.

Czekają ciekawe nagrody!!!!!!!!

 

 


 Samorząd Uczniowski ogłasza akcję
"Podaruj książkę szkolnej bibliotece"

Jeśli masz w domu ciekawą książkę, którą warto przeczytać i chcesz aby inni też ją poznali, podaruj ją koniecznie szkolnej bibliotece!

 

  1. Akcja rozpoczyna się z dniem ogłoszenia
  2. Stan oddawanych książek powinien być dobry
  3. Najlepiej gdyby były to książki wydane po 2000 roku
  4. Nazwisko i imię każdego ofiarodawcy zostanie wpisane do przekazanej książki
  5. Lista darczyńców będzie umiedzczona na stronie internetowej szkoły (można zastrzec anonimowy udział w akcji)