Strona główna

Zajęcia w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej01

 

 W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który odbywał się pod hasłem:
„Bądź architektem swojego szczęścia”, w październiku 2018 r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła w spotkaniach z doradcami zawodowymi z CIiPKZ w Koszalinie. Uczniowie wszystkich klas Technikum zostali objęci badaniem predyspozycji i zainteresowań zawodowych. Młodzi ludzie, którzy już za parę miesięcy będą decydować o swojej przyszłości edukacyjno-zawodowej, chętnie uczestniczyli w badaniu. Dla niektórych wyniki były sporym zaskoczeniem, a dla innych tylko potwierdzeniem własnych wyborów edukacyjnych. Wszystkim naszym uczniom życzymy owocnej i błyskotliwej kariery.

 

Centrum Informa...
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 10-2018 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 10-2018
Centrum Informa...
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 10-2018 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 10-2018
Centrum Informa...
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 10-2018 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 10-2018
Centrum Informa...
Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 10-2018 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej 10-2018