Strona główna

APEL Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ


DEN 2018

 

 

Dnia 12 października 2018 r. o godz. 11.30 odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu polskiego przewodnicząca Samorządu Szkolnego Luiza Tomczyk powitała dyrekcję, przybyłych gości, grono pedagogiczne, pracowników szkoły i uczniów. Krótko przypomniała historię powołania Komisji Edukacji Narodowej, jej zadania i cele.

Pani dyrektor Ewa Kroll podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie i trud włożony w prawidłowe funkcjonowanie placówki. Wręczyła nauczycielom i pracownikom nagrody. Pogratulowała nagrodzonym przez Prezydenta Miasta Koszalina i Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz wyróżnionym medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Przewodnicząca Rady Rodziców pani Izabela Wesołowska, w imieniu rodziców i własnym, złożyła życzenia pracownikom szkoły. W części artystycznej uczniowie w zabawny i humorystyczny sposób przedstawili różne oblicza pracy nauczycielskiej. Chciałoby się spędzać wszystkie szkolne dni w tak pogodnym nastroju!

 

Organizatorki Krystyna Teresiak i Eliza Mikołajczak

 

DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018
DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018
DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018
DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018
DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018
DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018
DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018
DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018
DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018
DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018
DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018
DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018
DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018
DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018
DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018
DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018
DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018
DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018
DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018
DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018
DEN 2018
DEN 2018 DEN 2018