WYKAZ ZAWODÓW

WYKAZ ZAWODÓW WIEDZY, ARTYSTYCZNYCH I SPORTOWYCH

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych 
ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty
na podstawie art.20 m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 stycznia 2017 r.
w związku z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4, art. 165 ust. 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r.
- przepisy wprowadzające ustawę prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2018/2019

 

 1. Wojewódzkie konkursy przedmiotowe dla uczniów gimnazjów, organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty:

  • Konkurs Polonistyczny;
  • Konkurs Matematyczny;
  • Konkurs Chemiczny;
  • Konkurs Biologiczny;
  • Konkurs Geograficzny;
  • Konkurs Języka Angielskiego;
  • Konkurs Języka Niemieckiego; 
  • Konkurs Fizyczny;
  • Konkurs Historyczny;
  • Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie.
 2. Ogólnopolskie konkursy tematyczne o zasięgu ponadwojewódzkim organizowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie zawartych porozumień:

  • Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległości i granice Rzeczypospolitej"
  • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły - Jana Pawła II "Papież Słowianin".

 3. Zawody wiedzy i artystyczne:

  Lp. Nazwa konkursu: Organizator Zasięg
  1. Szczecińskie strajki 1988

  Zachodniopomorski
  Kurator Oświaty,
  Dyrektor Archiwum
  Państwowego
  w Szczecinie, Prezes Fundacji Polskich 
  Wartości

   wojewódzki
  2. "Bądź wierny Idź, czyli majówka z herbertem" Zachodniopomorski
  Kurator Oświaty
   wojewódzki
  3. "Konkurs wiedzy o kulturze świata antycznego" dla szkół gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego Muzeum Narodowe
  w Szczecinie Dział
  Edukacji
   wojewódzki
  4. Konkurs z edukacji regionalnej Moja mała ojczyzna. Moja miejscowość, mój region. Muzem Narodowe 
  w Szczecinie Dział 
  Edukacji
  jw.
  5. Młodzieżowa Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie Fundacja Promocji
  i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
  ogólnopolski
  6. Szkolna Olimpiada Przedsiębiorczości jw. ogólnopolski
  7. XXI Turniej Matematyczny o Puchar Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Dubois 
  w Koszalinie
  powiatowy
  8. Konkurs Historyczny z elementami Wiedzy o Społeczeństwie o Puchar Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie jw. jw.
  9. XVI Konkurs Polonistyczny o Puchar Dyrektora I LO dla gimnazjalistów jw.  jw.
  10. XII Konkurs Biologiczny o Puchar Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie jw.  jw.
  11. IX Konkurs Języka Angielskiego o Puchar Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Dubois w Koszalinie jw. jw.
  12. XVII Konkurs Chemiczny Zygmunta Korszałowskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych z regionu koszalińskiego o puchar Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego 
  w Koszalinie
  powiatowy
  13. Konkurs Języka Polskiego dla uczniów szkół gimnazjalnych jw.  jw.
  14. Konkurs Matematyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych jw. jw.
  15. Konkurs Biologiczny dla gimnazjalistów jw. jw.
  16. Konkurs Historyczny jw.  jw.
  17. Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego Autumn Spelling Competition Koszalin 2017 jw. jw.
  18. III Wojewódzki Konkurs Grafiki Komputerowej Zespół Szkół Nr 9 im. Romualda Traugutta w Koszalinie wojewódzki
  19. Konkurs "Szczecin i region w słowie i obrazie" I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie wojewódzki
  20. Konkurs chemiczno-fizyczny z elementami wiedzy o życiu i osiągnieciach Marii Skłodowskiej-Curie dla uczniów szkół gimnazjalnych jw. jw.
  21. XVII Szczeciński Konkurs Chemiczny Szczecińskie Towarzystwo na rzecz Młodzieży Uzdolnionej wojewódzki
  22. XVII Szczeciński Konkurs Matematyczny jw. jw.
  23. XVII Szczeciński Konkurs Fizyczny jw. jw.
  24. XVII Szczeciński Konkurs Młodego Poligloty jw. jw.
  25. XI Szczeciński Konkurs Historyczny jw. jw.
  26. XII Szczeciński Konkurs Polonistyczny jw. jw.
  27. XV Szczeciński Konkurs Biologiczny jw. jw.
  28. XIV Konkurs Historyczny "Na tropie XX wieku" II Ogólnokształcące im. Mieszka I 
  w Szczecinie
  wojewódzki
  29. Konkurs biologiczny w ramach Dnia Mózgu pt. "Budowa i funkcja organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego oraz narządów zmysłu" XII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Sportowych 
  w Szczecinie
  wojewódzki
  30. "Norwegia bez tajemnic" jw. powiatowy
  31. konkurs Biologiczny dla uczniów oddziałów gimnazjalnych XIII Liceum Ogólnokształcące 
  w Szczecinie we współpracy z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Szczecińskiego
  wojewódzki
  32. Mała Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie dla uczniów oddziałów gimnazjalnych XIII Liceum Ogólnokształcące 
  w Szczecinie
  jw.
  33. II Wojewódzki Konkurs Międzyprzedmiotowy w języku angielskim XIV Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi w ZSO 
  nr 2 w Szczecinie
  wojewódzki
  34. XIV Wojewódzki Gimnazjalny Konkurs Filozoficzny

  XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie

  Uniwersytet Szczeciński Wydział Humanistyczny, Instytut Filozofii

  wojewódzki
  35. XII Zachodniopomorski Konkurs Recytatorski "O Złotą Lirę Kornela Ujejskiego" Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana Oddział w Szczecinie wojewódzki
  36. XIII Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny Zespół Szkół nr 5 ul. Hoża 5, Szczecin powiatowy
  37. Wojewódzki Konkurs Informatyczny "SCI#CODE"

  Technikum Informatyczne SCI w Szczecinie 

  Szczecińskie Kolegium Informatyczne

  wojewódzki
  38. Wojewódzki Konkurs Udzielania Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla uczniów klas gimnazjalnych Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi 
  w Szczecinie
  wojewódzki
  39. Konkurs "Język Angielski w Meandrach Technologii Informacyjnej" Zespół Szkół Łączności
  w Szczecinie
  wojewódzki
  40. VI Konkurs Chemiczny dla uczniów VII klas szkół podstawowych oraz szkół gimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego Zespół Szkół Nr 2 
  w Szczecinie
  wojewódzki
  41. Archidiecezjalny Konkurs Biblijny "Czytaj Biblię" Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej - 
  Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 
  I Liceum Ogólnokształcące 
  w Szczecinie, Wydział Wychowania Katolickiego przy Kurii Metropolitarnej 
  w Szczecinie
  wojewódzki
  42. Powiatowy Konkurs Mitologiczny Zespół Szkół Pondagimnazjalnych w Chojnie powiatowy
  43. Powiatowy Konkurs Ortograficzny jw.  jw.
  44. Powiatowy Konkurs Wiedzy o Europie jw. jw.
  45. Powiatowy Konkurs Profilaktyczny jw. jw.
  46. Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego Liceum Ogólnokształcące im. Bogusława X w Białogardzie powiatowy
  47. Konkurs Piosenki Obcojęzycznej I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Stargardzie powiatowy
  48. XIX Konkurs Biologiczny jw. jw.
  49. XVII Mała Olimpiada Matematyczna  jw. jw.
  50. XVI Konkurs Fizyczny jw. jw.
  51. XVI Konkurs Chemiczny jw. jw.
  52. XVI Konkurs Geograficzny jw. jw.
  53. Konkurs Znajomości Języka Angielskiego jw. jw.
  54. Konkurs Znajomości Języka Niemieckiego jw. jw.
  55. Konkurs Piosenki Obcojęzycznej jw. jw.
  56. V Konkurs z zakresu kultury języka polskiego "MEANDRY POLSZCZYZNY" I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 
  w Kołobrzegu
  powiatowy
  57. XX Konkurs Języka Angielskiego i Niemieckiego "POLIGLOTA" I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika
  w Kołobrzegu
  powiatowy


 4. Zawody sportowe:

  Zawody organizowane przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, Szkolny Związek Sportowy lub Ludowe Zespoły Sportowe, światowe i europejskie federacje sportowe obejmujące następujące dyscypliny sportowe: akrobatyka sportowa, alpinizm, badminton, baseball, biathlon, biathlon letni, biegi na orietnację, biegi przełajowe, bilard, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, curling, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, jeździectwo, judo, ju-jitsu, kajak polo, kajakarstwo torowe, koszykówka, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie - short track, modelarstwo kołowe, modelarstwo kosmiczne, modelarstwo lotnicze, modelarstwo pływające, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne - biegi, skoki i kombinacja norweska, pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, podnoszenie ciężarów, ringo, saneczkarstwo, skiboby, skoki do wody, snowboard, softball, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, rugby, taekwondo ITF, taekwondo WTF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, unihokej, warcaby, wędkarstwo sportowe, wioślarstwo, wrotkarstwo, wspinaczka sportowa, wu shu, wyścigi psich zaprzęgów, zapasy - styl klasyczny, zapasy - styl wolny, żeglarstwo.

 5. Miejsca uznane za wysokie w zawodach sportowych o zasięgu:

  • międzynarodowym (miejsca 1-8),
  • krajowym (miejsca 1-6),
  • wojewódzkim (miejsca 1-3),
  • powiatowym (miejsca 1-3).


 6. Miejsca unznane za wysokie w zawodach artystycznych i zawodach wiedzy o zasięgu:

  • międzynarodowym
  • krajowym
  • wojewódzkim
  • powiatowym

to miejsca nagrodzone lub uhonorowane zwycięskim tytułem, a także wyróżnienia przyznane na podstawie regulaminu zawodów (konkursu) z wyłączeniem wyróżnień, nagród, dyplomów i zaświadczeń uzyskanych za uczestnictwo w zawodach.

 

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

Magdalena Zarębska-Kulesza