RADA RODZICÓW

Rada Rodziców

Przewodniczącym Rady Rodziców w ZS 7 na rok szkolny 2017/2018 została wybrana

Pani Izabela Wesołowska

 

w skałd Prezydium RR weszli:

Pani Izabela Strzałkowska - sekretarz

Pani Marzena Zając - skarbnik

Pani Urszula Gryszkiewicz - członek

Pani Danuta Kostrzewińska - członek

Pan Bogdan Majewski - członek