Strona główna

Dzień Eudkacji Narodowej 2017

DEN2017

 

Uroczysty apel z okazji Święta Edukacji Narodowej zwany Dniem Nauczyciela odbył się w naszej szkole 13 października. W imieniu uczniów ZS nr 7 przybyłych gości przywitał prowadzący akademię - uczeń klasy IV TB, Oskar Grabowski.Część oficjalną rozpoczęło przemówienie pani dyrektor Ewy Kroll, która po przywitaniu zgromadzonych nauczycieli i pracowników szkoły, życzyła im licznych sukcesów pedagogicznych i wychowawczych oraz podziękowała im za trud, cierpliwość, zaangażowanie i serdeczność. Głos zabrała też przedstawicielka Rady Rodziców - p. Marzena Zając, która życzyła nauczycielom oraz pracownikom szkoły satysfakcji i motywacji do dalszej pracy.

Po wręczeniu nagród za wzorowe wykonywanie obowiązków oraz aktywny udział w realizacji zadań szkoły rozpoczęła się część artystyczna podzeilona na dwie odsłony. Zgromadzeni goście mieli okazję być widzami dwóch niezwykle zabawnych skeczy dot. życia szkolnego, które odegrane zostały przez niezwykle utalentowanych młodych aktorów naszej szkoły - Justynę Garlin (kl. IV TB), Oskara Grabowskiego (kl. IV TB) oraz Błażeja Kostrzewińskiego (kl. III TEG). Przerwę między skeczami uświetnił występ Konrada Janika (kl. II ZT), który zaprezentował wiersz pt. "Gdyby do szkoły chodziły anioły..." oraz występ Błażeja Kostrzewińskiego, który zaśpiewał piosenkę "Jak nie my, to kto?" wykonując jednocześnie układ taneczny z uczennicą kl. IIAK - Luizą Tomczyk.

Na zakończenie akademii, po pięknych życzeniach skierowanych przez Ryszarda Kamińskiego (kl. III ZT) oraz w/w uczniów do nauczycieli oraz pracowników szkoły wręczono kwiaty oraz upominki w postaci własnoręcznie zrobionych szyszek przygotowanych przez uczniów kl. II i III AK pod przewodnictwem p. Małgorzaty Pawliszyn.

W imieniu publiczności wszystkim zaangażowanym w przygotowanie uroczystości, a szczególnie występującym aktorom - kabareciarzom, wokaliście, uczniowi, który zaprezentował wiersz, parze tanecznej oraz operatorowi dźwięku serdecznie gratulujemy i dziękujemy.