rodos wspolpraca

 

 

Dzisiaj tj. 04.10.2017 r. w gabinecie Prezydenta Miasta podpisane zostało porozumienie o współpracy między Gminą Miasto Koszalin reprezentowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie Panią Ewę Kroll, a firmą Koprinet Sp. z o.o. reprezentowaną przez Prezesa - Pana Stanisława Olka.

Porozumienie określa zasady współpracy pomiędzy stronami, której wynikiem będzie poszerzenie oferty edukacyjnej Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie o wiedzę i praktyczne umiejętności zawodowe z zakresu planowania i rozliczania inwestycji, które ułatwią uczniom kontynuowanie nauki lub znalezienie pracy zgodnej z kierunkiem kształcenia.

Podpisane porozumienie objemie patronatem klasy technik budownictwa w zakresie doskonalenia procesu dydaktycznego z przedmiotu kosztorysowanie i organizacja budowy.

Firma Koprinet Sp. z o.o. udostępni licencję na użytkowanie profesjonalnego oprogramowania do kosztorysowania RODOS oraz przeprowadzi spotkania edukacyjne z uczniami i szkolenia z nauczycielami.