"Moją perspektywą - ZAWÓD!"

Kurs RODOS

W dniach 9 do 14 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół nr 7 w Koszalinie w ramach projektu "Moją perspektywą - ZAWÓD!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbył się kurs kosztorysowania w programie RODOS dla uczniów klas Technikum Architektury Krajobrazu oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Celem kursu było poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu kosztorysowania:

Kurs obejmował: wykład - wprowadzenie do kosztorysowania w ramach, którego uczniowie i nauczyciele poznali:

 • aktualny stan prawny w dziedzinie kosztorysowania,
 • podstawowe pojęcia,
 • przedmiar i obmiar robót,
 • rodzaje i forma kosztorysów - metody i formuły kalkulacji ceny,
 • składniki ceny kosztorysowej - robocizna, materiał, sprzęt, koszty pośrednie, zysk, koszty zakupu, koszty jednorazowe,
 • katalogi nakładcze,
 • podstawowe błędy w kosztorysowaniu,

Odbyły się również ćwiczenia praktyczne w ramach, których uczniowie i nauczyciele poznali:

 • korzystanie z pomocy,
 • tworzenie nowego kosztorysu,
 • opcje kosztorysu,
 • wstawianie elementów, pozycji prostych, komentarzy i opisów - tworzenie przedmiaru robót,
 • korzystanie z bazy katalogów nakładczych i możliwości wyszukiwarek,
 • szukanie informacji w założeniach szczegółowych do katalogów,
 • wykonywanie obliczeń ilości jednostek przedmiarowych,
 • uzupełnianie cen i narzutów,
 • korzystanie z informatorów cenowych i cenników,
 • uzupełnianie strony tytułowej i tworzenie szablonów,
 • przygotowywanie wydruków, eksport dokumnetu do pdf,
 • tworzenie wariantów pozycji,
 • instalacja i aktualizacja programu.

Na zakończenie odbył się egzamin. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs i otrzymali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobyte wiadomości i umiejętności.

 

Kurs RODOS "Moją perspektywą - ZAWÓD"  pdf

 

Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS
Kurs RODOS
Kurs RODOS Kurs RODOS