"Moją perspektywą - ZAWÓD!"

Staże - KSM na skarpie

W dniach 3 do 28 lipca 2017 r. w ramach projektu "Moją perspektywą - ZAWÓD!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego uczniowie klas Technikum Architektury Krajobrazu będą odbywać staże zawodowe w KSM Na Skarpie.

 Staż ma na celu doskonalenie umiejętności praktycznych niezbędnych w zawodzie technik architektury krajobrazu.

Wyniku procesu kształcenia uczeń powinien:

 • wykonywać prace związane z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni i zadrzewień
 • wykonywać prace związane z urządzaniem i konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu
 • obsługiwać maszyny, urządzenia i pojazdy stosowane w pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień

I. Zakres przedmiotowy stażu obejmować będzie następujące zagadnienia:

 1. Organizacja pracy w przedsiębiorstwie

  Zapoznanie się ze strukturą organizacyjną przesiębiorstwa. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Stosowanie podręcznego sprzętu, środków gaśniczych i odzieży ochronnej. Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Przestrzeganie przepisów, regulaminów i zasad obowiązujących pracowników przedsiębiorstwa. Stosowanie zasad współpracy w zespole.

 2. Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu

  Rozpoznawanie konstrukcji obiektów budowalnych. Dobieranie materiałów, sprzętu i narzędzi do pracy związanych z budową obiektów architektury krajobrazu. Konserwacja elementów małej architektury krajobrazu (ławki pergole, trejaże, huśtawki itp.). Wykonywanie obiektów architektury krajobrazu. Sadzenie drzew i krzewów. Zakładanie trawników, kwietników sezonowych i trwałych. Pielęgnacja kwietników (sadzenie, dosadzanie, nawożenie, nawodnianie itp.). Pielęgnacja kwietników (sadzenie, usuwanie odrostów, formowanie). Pielęgnacja żywopłotów (nawożenie, odchwaszczanie, cięcie ręczne i mechaniczne). Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

 3. Produkcja roślin ozdobnych

  Produkcja roślin (sadzenie siewek i ukorzenionych sadzonek roślin). Przesadzanie roślin. Przygotowanie roślin do wysadzenia na miejsce stałe. Wykonywanie bieżących prac pielęgnacyjnych przy produkcji roślin ozdobnych. Przesadzanie roślin doniczkowych. Stosowanie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

 4. Obsługa maszyn, pojazdów i urządzeń

  Obsługa i konserwacja sprzętu, maszyn i urządzeń stosowanych w pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień. Obsługa i konserwacja urządzeń stosowanych w pomieszczeniach produkcyjnych. Obłsuga maszyn i środków transportu wewnętrznego. Stosowanie przepisów bezpieczeńśtwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

Trwają przygotowania do staży, uczniowie otrzymali już odzień ochronną.

 

Odzież ochronna

 

Staż KSM Na Skarpie "Moją perspektywą - ZAWÓD"  pdf