Strona główna

Kongres Edukacyjny - Police 2017

kongres2017

 

W dniach 6-8.06.2017 r. Pani Dyrektor Ewa Kroll wraz z dwiema przedstawicielkami Grona Pedagogicznego - Marzeną Czyżewską i Anną Szynkiewicz, wzięła udział w Kongresie Edukacyjnym połączonym z Giełdą Szkolnictwa Zawodowego w Polsce i Niemczech, który odbył się w Policach, pod hasłem: "Wspólna strategia edukacyjna szansą rozwoju regionalnego rynku pracy".

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach projektu dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklemburgia - Pomorze Przednie/Brandemburgia/Polska w Euroregionie Pomerania). Uroczyste otwarcie uświetniły przemówienia Zachodniopomorskiego Wojewody, Pani Kurator oraz Starosty Polic.

Podczas Kongresu odbywały się panele dyskusyjne i konferencje poświęcone współpracy i partnerstwu polsko-niemieckiemu oraz strategiom rozwoju szkolnictwa zawodowego. Konferencje dały szansę organizowania tzw. "dobrych praktyk", prowadzących do wymiany doświadczeń i nawiązywania relacji partnerskich.

Trwająca podczas Kongresu Giełda Szkolnictwa Zawodowego stała się świetną okazją do promowania naszej szkoły nie tylko na terenie Koszalina i okolic, lecz także w całym kraju, bowiem uczestnicy Giełdy reprezentowali różne regiony Polski i przygraniczne tereny Niemiec.

Organizatorzy zadbali o dobre samopoczucie uczestników Kongresu i wystawców, zapraszając do udziału w uroczystych kolacjach oraz zapewniając duchową ucztę podczas koncertu w szczecińskiej filharmonii. 

Anna Szynkiewicz
Marzena Czyżewska

Kongres Edukacy...
Kongres Edukacyjny - Police 2017 Kongres Edukacyjny - Police 2017
Kongres Edukacy...
Kongres Edukacyjny - Police 2017 Kongres Edukacyjny - Police 2017
Kongres Edukacy...
Kongres Edukacyjny - Police 2017 Kongres Edukacyjny - Police 2017
Kongres Edukacy...
Kongres Edukacyjny - Police 2017 Kongres Edukacyjny - Police 2017
Kongres Edukacy...
Kongres Edukacyjny - Police 2017 Kongres Edukacyjny - Police 2017
Kongres Edukacy...
Kongres Edukacyjny - Police 2017 Kongres Edukacyjny - Police 2017
Kongres Edukacy...
Kongres Edukacyjny - Police 2017 Kongres Edukacyjny - Police 2017
Kongres Edukacy...
Kongres Edukacyjny - Police 2017 Kongres Edukacyjny - Police 2017
Kongres Edukacy...
Kongres Edukacyjny - Police 2017 Kongres Edukacyjny - Police 2017