Strona główna

Porozumienie szkoły z Politechniką Koszalińską

politechnika zs7

 

29 maja zostało podpisywane porozumienie o współpracy pomiędzy gminą Koszalin, reprezentowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 im. Bronisława Bukowskiego w Koszalinie mgr inż. Ewę Kroll a Politechniką Koszalińską reprezentowaną przez Prorektora ds. Studenckich prof. nadzw. dr. hab. inż. Tomasza Królikowskiego.

Zespół Szkół nr 7 podpisało porozumienie z Wydziałem Mechnicznym.

Przedmiotem porozumień jest przede wszystkim rozwinięcie współpracy uczelni ze Szkołą oraz stworzenie uczniom możliwości systematycznego kontaktu ze światem akademickim, przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkołach wyższych, ułatwienie dokonania wyboru ścieżki akademickiej. 

W ramach zawartych porozumień o współpracy możliwe będzie realizowanie wspólnych przedsięwzięć, które ułatwią absolwentom poszerzanie wiedzy oraz kontynuowanie dalszej nauki, np:

  • objęcie patronatem poszczególnych klas systemów energetyki odnawialnej,
  • współudział w tworzeniu programów nauczania z wybranych przedmiotów,
  • organizacja Dni Otwartych Uczelni i prezentacji osiągnięć naukowych Politechniki Koszalińskiej, 
  • organizacja wykładów tematycznych, pokazów, ćwiczeń przez nauczycieli akademickich Politechniki Koszalińskiej na terenie kampusu Uczelni oraz w siedzibie Szkoły,
  • realizacja wspólnych przedsięwzięć skierowanych do młodzieży szkolnej mających na celu poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji (np. olimpiady, konkursy, współpraca z kołami naukowymi itp.).

 Dzięki współpracy z uczelnią, m.in. z uwagi na zajęcia prowadzone przez wykładowdców akademickich, uczniowie nie tylko będą mogli poszerzać swoje horyzonty, ale też lepiej przygotować się do matury i świadomiej podjąć decyzję o przyszłym kierunku studiów. Dzięki takim działaniom uczniowie  są lepiej przygotowani również do tego, co czeka ich podczas studiów.