Zespół Szkół nr 7 informuje, że zawarł umowę na dostawę gorącej wody z Miejską Energetyką Cieplną.


Plik PDF