Strona główna

"Narodziny firmy" warsztaty

narodziny firmy

28.10.2016 r. 15-osobowa grupa uczniów klas czwartych pod opieką p. Anny Szynkiewicz udała się do Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy ul. Słowiańskiej w Koszalinie. Młodzież uczestniczyła w zajęciach warsztatowych nt. rozwijania kompetencji przedsiębiorczych.
Zapoznała się z zasadami podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej pod hasłem "Narodziny firmy". Pogłębiła wiedzę na temat form opodatkowania w naszym kraju. Zajęciom przyświecał cel : uczę się i doświadczam nie tylko w szkole. Zwieńczeniem zajęć była projekcja filmu "Pierwszy biznes".