Strona główna

Dni przedmiotów matematyczno - przyrodniczych

W dniach 1-3 czerwca 2016 roku w naszej szkole odbyły się DNI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZYCH.

Ich celem była popularyzacja nauk matematyczno - przyrodniczych wśród młodzieży, rozwijanie zdolności i zainteresowań, kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych w praktyce życia codziennego oraz przedstawienie znaczenia nauk przyrodniczych i ich roli w poznaniu otaczającego nas świata.


Konkursy zorganizowane w ramach obchodów dały również uczniom możliwość sprawdzenia wiedzy.
W tym czasie cała szkoła była ozdobiona plakatami, zorganizowano liczne konkursy z biologii, geografii, sudoku, informatyki.

1 czerwca uczniowie klas pierwszych i drugich zaprezentowali plakaty przygotowane w technice grafiki komputerowej, promujące przedmioty matematyczno – przyrodnicze. Najciekawszy plakat wykonała Gerda Samoił- Kowalska z klasy II TCPG

1 czerwca odbył się również konkurs prac pt. „Matematyka królową nauk”. Zwycięzcami konkursu zostali Karina Byrzykowska, Damian Rudnicki.

2 czerwca przygotowano wystawę pt „ Uczniowie ZS 7 chronią bioróżnorodność”. W ramach wystawy prezentowane były projekty ekologiczne – budki dla trzmieli, budki lęgowe dla ptaków oraz hotele dla owadów. Wykonane przez uczniów prace zastaną rozlokowane na terenie szkoły oraz w ogrodach. Najładniejszą budkę dla trzmieli wykonał zespół z klasy
I TAK - Przemysław Stańczak, Elwira Ćwik i Monika Ciekańska

2 czerwca odbył się konkurs geograficzny z zakresu geografii fizycznej i społeczno –ekonomicznej świata. Uczniowie musieli wykazać się m.in. znajomością pojęć geograficznych, umiejętnością analizowania materiałów źródłowych (diagramów, danych statystycznych, tekstów), znajomością podziału regionalnego świata. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce - Mikołaj Rybarczyk– klasa I TG

II miejsce - Adrian Bunga - klasa I TCPG

III miejsce - Błażej Kostrzewiński - klasa I TCPG

3 czerwca roku odbył się konkurs „Mistrz SUDOKU”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. W zmaganiach wzięło udział 21 osób. Obecnością swoją zaszczycił nas mgr inż. Sławomir Skrzyński - nauczyciel przedmiotów zawodowych. Uczestniczy rozwiązywali trzy diagramy sudoku: łatwy, średni i trudny. Rywalizacja była zawzięta. O końcowym wyniku zdecydowała dogrywka. Wyniki przedstawiają się następująco:

I miejsce - Weronika Tomczak – klasa IAK

II miejsce - Filip Chmielnicki – klasa IIITB

III miejsce - Przemysław Stańczak - klasa IAK

Uczestnikom konkursów dziękujemy za aktywny udział a zwycięzcom gratulujemy.

Nauczyciele przedmiotów matematyczno przyrodniczych M. Bugajska, S. Bugajski,
K. Jakubek. M. Michałowska- Karaczewska, D. Romanowska, P. Segień.