Samorząd Uczniowski :

Karina Byrzykowska – przewodnicząca kl. IV TAK

Patrycja Rosińska - zastępca przewodniczącego kl. IV TAK

Oskar Grabowski – III TB

Daniel Staciwa – IV AK

Patryk Hajdas – III TB

Opiekun Samorządu Uczniowskiego : Krystyna Teresiak

 

Koszalin 18.02.2016r.

Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego
w I semestrze roku szkolnego 2015/2016

 

Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2015/2016 od września zajął się naborem nowych członków , uczniów klas I. We wrześniu zorganizowaliśmy zabawę integracyjną dla wszystkich klas I tzw. „kotowanie”. Na łączniku szkolnym zostały przeprowadzone konkursy, które wyłoniły trzy najlepsze klasy. Jury przyznało również punkty za doping kolegów i wspaniałą zabawę.

W listopadzie Samorząd Uczniowski przeprowadził wybory na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina. Powołano Komisję wyborczą, wydrukowano karty zbiorcze, zbierano podpisy. W drodze głosowania, do Młodzieżowej Rady Miasta Koszalina, uczniowie naszej szkoły wybrali : Annę Skałecką uczennicę kl. I AK o raz Marcina Szmyjdę ucznia kl. II TB.

 

W listopadzie Samorząd Uczniowski zaprosił wszystkich uczniów do wspólnych wróżb andrzejkowych, które przeprowadzone zostały na „łączniku”. Uczniowie wróżyli z kart, lali wosk, losowali karteczki z wróżbami. Bardzo dobrze się bawili.

 

Dbaliśmy również o gazetkę ścienną, na której informowaliśmy o zbliżających się świętach i uroczystościach.

 

Członkowie Samorządu Szkolnego biorą czynny udział we wszystkich imprezach organizowanych przez szkołę. Reprezentują szkołę w środowisku lokalnym.

 

 

Wnioski :

  1. Bardziej zmobilizować młodzież do pracy w Samorządzie Uczniowskim
  2. Kontynuować zadania wynikające z programu Samorządu Uczniowskiego

Opiekun SU K. Teresiak