Włochy

My w prasie

Do tej pory z unijnych programów edukacyjnych korzystali przede wszystkim uczniowie. Jeździli w różne cześci Europy i tam w oparciu o lokalny system kształcenia odbywali staże i praktyki. Teraz swoje edukacyjne umiejętności za granicą mogą także podnosić i szlifować nauczyciele.

Plik pdf