ZAJĘCIA DODATKOWE

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia dodatkowe z pomocy psychologiczno – pedagogicznej płatne od 02.10.2017 -31.12.2017r –na podstawie opinii i orzeczeń uczniów technikum

Klasy I  - Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 8 osób

1h/tydzień – język polski – M. Czyżewska – 13 godzin

1h/tydzień – matematyka – D. Romanowska - 13 godzin

1h/tydzień – chemia – I. Marcinkiewicz – 13 godzin

Z puli godzin dodatkowych z Urzędu Miasta

4 h/tydzień-  język polski – Krystyna Teresiak - zajęcia indywidualne dla KD

1h/tydzień – język niemiecki – Ewa Drela  - zajęcia indywidualne dla KD

Klasy II – Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 15 osób

2 grupy

1h/tydzień – język polski – A. Szynkiewicz – 13 godzin x2= 26

1h/tydzień – matematyka – K. Jakubek – 13 godzin x 2= 26

Zajęcia terapeutyczne dla dwóch uczniów

1h/tydzień – E. Michalska - 13 godzin

Klasy III – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze 9 osób

1h/tydzień – język polski – M. Czyżewska -13 godzin

1h/tydzień - matematyka – K. Wasilewska dla  DZ – zajęcia indywidualne – 13 godzin

 

Klasy IV – Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze 8 osób

1h/tydzień – język polski – M. Czyżewska – 13 godzin

1h/tydzień – język angielski – P. Ryś – 13 godzin

1h/tydzień – matematyka – K. Jakubek- 13 godzin

 

Zajęcia dodatkowe z pomocy psychologiczno – pedagogicznej płatne od 02.10.2017 -31.12.2017r – na podstawie opinii i orzeczeń uczniów szkoły branżowej

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne  6 uczniów
E. Michalska – 24 godziny