Strona główna

Rodacy Bohaterom

Na Kresach Wschodnich żyją jeszcze żołnierze Armii Krajowej. Ciągle są dla nas wzorem męstwa, heroicznego poświęcenia i miłości Ojczyzny.

Do dziś pielęgnują pamięć o swoich dowódcach, poległych kolegach, uczą młode pokolenia patriotyzmu, wzmacniają tożsamość polską.

To dla tych dumnych ludzi, weteranów, często żyjących w bardzo skromnych warunkach socjalnych włączyliśmy się w ogólnopolską świąteczną akcję RODACY-BOHATEROM.

W okresie 7-11 grudnia 2015 r. zbieraliśmy w naszej szkoły żywność trwałą i informowaliśmy o celach akcji. Nasze dary w formie świątecznych prezentów trafiły do naszych rodaków zamieszkujących następujące obszary:

BIAŁORUŚ

  • STOWARZYSZENIE ŻOŁNIERZY AK NA BIAŁORUSI – środowisko w Grodnie, środowisko w Lidzie, środowisko w Brześciu

LITWA

  • KLUB WETERANÓW AK W WILNIE, STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW NA LITWIE, STOWARZYSZENIE WRZESIEŃ’39

UKRAINA

  • LWOWSKIE TOWARZYSTWO POLSKICH KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH

Sybiracy, polskie szkoły oraz polskie rodziny i środowiska rozwijające i podtrzymujące polską tożsamość i kulturę narodową.

Zdjęcia ze sptkania