Strona główna

Święto Niepodległości w szkole przy ul. Orląt Lwowskich

W dniu Święta Niepodległości wyrażamy patriotyzm do naszej ojczyzny Polski ale jest to też okazja do wyrażenia swojego przywiązania do swojej małej ojczyzny. Zawiłe dzieje naszego kraju sprawiły, że nie wszyscy Polacy mogą świętować ten dzień w miejscu w którym się urodzili i ukochali. 

Ulica Orląt Lwowskich przy której mieści się nasza szkoła upamiętnia tych, którzy ukochali - choć byli w bardzo młodym wieku - swoją małą ojczyznę Lwów tak dalece, że nie wahali się przelać za nią krew.

Dziś Lwów jest miastem Ukraińskim. My w naszej akademii wspominaliśmy jego polskie dzieje. Wspierali nas w tym nasi szacowni goście dr Wojciech Grobelski, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich pan Czesław Kozłowski i jego członek pan Władysław Pitak.

Zdjęcia z uroczystości