TECHNIKUM BUDOWLANE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 IM. BRONISŁAWA BUKOWSKIEGO W KOSZALINIE (4-LETNIE)

TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Technik architektury krajobrazu

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) opracowywania projektów obiektów terenów zieleni;
2) urządzania i pielęgnacji terenów zieleni i zadrzewień;
3) urządzania i konserwacji obiektów małej architektury krajobrazu;
4) prowadzenia ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

Technik Architektury Krajobrazu 2018/2019