Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej;
2) prowadzenia procesów drukowania cyfrowego;
3) przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych;
4) obróbki druków cyfrowych;
5) prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D;
6) obróbki przestrzennych druków 3D.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej 2018/2019