TECHNIKUM BUDOWLANE W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 IM. BRONISŁAWA BUKOWSKIEGO W KOSZALINIE (4-LETNIE)

TECHNIK BUDOWNICTWA

Technik budownictwa

Absolwent będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania robót konstrukcyjno-budowlanych;
2) koordynowania prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych;
3) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
4) organizowania i kontrolowania robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego;
5) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych
w pełnej sprawności technicznej;
6) sporządzania kosztorysów na roboty budowlane.

Technik budownictwa 2018/2019