Włochy

Sprawozdanie w wyjazdu na kurs metodyczny pt „Praca dydaktyczno wychowawcza w szkole”

Ośmiu nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących z Zespołu Szkół nr 7 w Koszalinie, uczestniczyło w dniach 24-30.10.2015 w kursie metodycznym pt.: „Praca dydaktyczno - wychowawcza w szkole” w Rimini we Włoszech. Uczestnicy: Magdalena Bugajska, Marzena Czyżewska, Ewa Kroll, Anna Łuciuk, Magdalena Michałowska –Karaczewska, Kamilla Wasilewska, Sławomir Bugajski, Marcin Kucz, zostali wyłonieni w wyniku postępowania rekrutacyjnego.

Plik pdf