Włochy

Echa wyjazdu do Rimini

W dniu 9 grudnia 2015 roku Marcelina Marciniak, redaktor radia Eska, przeprowadziła wywiad z nauczycielami ZS7 w Koszalinie, którzy uczestniczyli w kursie metodycznym pt.: „Praca dydaktyczno – wychowawcza w szkole” w Rimini we Włoszech.

Nauczyciele mieli możliwość podzielenia się wrażeniami i doświadczeniami zdobytymi podczas wyjazdu. Mówili o ogólnych założeniach projektu i tematyce szkolenia, opowiadali o wizytach studyjnych we włoskich szkołach, o bazie dydaktycznej tamtejszych szkół, o pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Pochwalili się również, że w czasie wolnym mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat historii i kultury Rimini.

wywiad eska

wywiad eska