EGZAMIN ZAWODOWY

ZAJĘCIA Z PORADNICTWA ZAWODOWEGO

 

A tak pracujemy na zajęcia z poradnictwa zawodowego

 
a) grupowego


 

 

b)indywidualnego

- redagowanie CV

- określanie obszarów predyspozycji zawodowych

- rozwiązując testy