EGZAMIN ZAWODOWY

1.Strona internetowa - każda ze szkół partnerskich na swojej stronie internetowej eksponuje produkty
projektu powstałe podczas jego trwania.

2.Przygotowanie „kącika Comenius” - każda szkoła przygotuje „kącik Comeniusa”, gdzie wystawiane są
prace związane z projektem.

3.„Mój typowy dzień i czynności wykonywane w wolnym czasie” - uczniowie przygotowali prezentację
multimedialną dotyczącą ich życia codziennego. Szkoła z Polski połączyła prezentacje w całość
przygotowując produkt kluczowy.


4.„Wycieczka do różnych kultur” - uczniowie w swoim mieście odbyli krótką
wycieczkę pod nadzorem nauczycieli, co sfilmowano. Zdobyli informacje na temat
umiejętności harcerskich. Przygotowane nagrania zostały skompilowane przez Węgrów, w wyniku czego
powstał produkt kluczowy.

5.Kartki noworoczne - uczniowie zaprojektowali (napisali) kartki noworoczne i przesłali je do siebie nawzajem.

6.„Harmonia muzyki ludowej i melodii” - szkoła z Polski przygotowała mapę, na której umieszczono
tancerzy w polskich strojach ludowych, broszurę i talerz dekoracyjny o podobnej tematyce.

7.„Takie same kroki, ale inne rytmy” – uczniowie w każdej ze szkół partnerskich utworzyli zespół, który
ćwiczył tańce ludowe. Występy sfilmowano i sfotografowano. Szkoła z Polski utworzyła
prezentację, w wyniku czego powstał produkt kluczowy.

8.„Odkryj mój kraj i moje tradycje” - uczniowie przygotowali raport ze zdjęciami ważnych
wydarzeń szkolnych. Każda szkoła uporządkowała wydarzenia w postaci albumu fotograficznego.

9.Święto Skautów w Polsce - spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń związanych
ze skautingiem, porównanie terminów funkcjonujących w ruchu skautingowym danego kraju.

10. Quiz - każda szkoła przygotowała quiz i oszacowała, ile wiedzy i umiejętności uczniowie wynieśli z projektu.

11.„Dzień Pokoju” - szkoły partnerskie świętowały całą pracę, która została wykonana w ciągu roku. W ZS nr 7
odbyła się wystawa prezentująca wspólne produkty, zdjęcia oraz wszystkie materiały zgromadzone
podczas trwania projektu.

12. Święto Skautów na Węgrzech - spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń związanych
ze skautingiem, porównanie terminów funkcjonujących w ruchu skautingowym danego kraju.

13.Album fotograficzny w postaci prezentacji - szkoła polska przygotowała prezentację zawierającą
zdjęcia uroczystości związanych ze skautingiem odbywających się w krajach szkół partnerskich.

14.Święto skautów w Turcji - spotkania miały na celu wymianę doświadczeń związanych
ze skautingiem, porównanie terminów funkcjonujących w ruchu skautingowym danego kraju.

15.„Czas na ewaluację”- uczniowie przygotowali ankiety dotyczące projektu, szkół partnerskich oraz
Unii Europejskiej. Opracowali je z myślą o swoich kolegach i koleżankach, nauczycielach i społeczności
lokalnej. Na koniec podsumowali wyniki i sporządzili raport.