OGŁOSZENIA
Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  3 września 2018 r. 
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 listopada 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
- część pisemna
10 stycznia 2019 r.
Zakończenie I półrocza 18 stycznia 2019 r.
Ferie zimowe 28 stycznia – 10 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie zajęć w klasach IV technikum 26 kwietnia 2019 r.
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych 2 maja 2019 r.
Egzamin maturalny 6 maja 2019 r. – 25 maja 2019 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
- część pisemna
18 czerwca 2019 r.
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.