W dniach 23 do 25 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół nr 7 w Koszalinie w ramach projektu "Moją perspektywą - ZAWÓD!" wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbył się kurs kosztorysowania w programie RODOS dla uczniów klas Technikum Architektury Krajobrazu oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych.

 

Celem kursu było poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu kosztorysowania:

Kurs obejmował: wykład - wprowadzenie do kosztorysowania w ramach, którego uczniowie i nauczyciele poznali:

 • aktualny stan prawny w dziedzinie kosztorysowania,
 • podstawowe pojęcia,
 • przedmiar i obmiar robót,
 • rodzaje i forma kosztorysów - metody i formuły kalkulacji ceny,
 • składniki ceny kosztorysowej - robocizna, materiał, sprzęt, koszty pośrednie, zysk, koszty zakupu, koszty jednorazowe,
 • katalogi nakładcze,
 • podstawowe błędu w kosztorysowaniu.

Odbyły się również ćwiczenia praktyczne w ramach, których uczniowie i nauczyciele poznali:

 • korzysztanie z pomocy,
 • tworzenie nowego kosztorysu,
 • opcje kosztorysu,
 • wstawianie elementów, pozycji prostych, komentarzy i opisów - tworzenie przedmiaru robót,
 • korzystanie z bazy katalogów nakładczych i możliwości wyszukiwarek,
 • szukanie informacji w założeniach szczegółowych katalogów,
 • wykonywanie obliczeń ilości jednostek przedmiarowych,
 • uzupełnianie cen i narzutów,
 • korzystanie z informatorów cenowych i cenników,
 • uzupełnianie strony tytułowej i tworzenie szablonów,
 • przygotowywanie wydruków, eksport dokumentu do pdf,
 • tworzenie wariantów pozycji,
 • instalacja i aktualizacja programu.

Na zakończenie odbył się egzamin. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs i otrzymali certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające zdobyte wiadomości i umiejętności.