Artykuły

Kurs Gardenphilia DESIGNER

W dniu 12 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół nr 7 w Koszalinie w ramach projektu "Moją perspektywą - ZAWÓD!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego odbył się kurs projektowania w programie Gardenphilia DESIGNER dla uczniów klas Technikum Architektury Krajobrazu

 

Celem zajęć było poszerzenie wiadomości i umiejętności z zakresu projektowania obiektów architektury krajobrazu w programie Gardenphilia DESIGNER.

W programie kursu znalazły się następujące zagadnienia:

CZĘŚĆ I

 1. Test sprawdzający (na wejściu)
 2. Konto użytkownika: projekty własne (prywatne - wspólne dla konta szkoły), projekty udostępnione (publiczne)
 3. Pozostałe katalogi - poza grafiką 2D - puste
 4. Przyciski : Nowy projekt, załaduj, udostępnij, usuń
 5. Usuwanie i przywracanie projektów
 6. Zakładki Konto, rzut 2D, widok 3D, katalog
 7. Nowy projekt - ustawienia projektu - rozmiar obszaru roboczego, siatka, skok
 8. Układ interfejsu (panele, ustawienia), nawigacja po projekcie 2D (skróty)
 9. Panel narzędzi - tryb pracy - zaznaczanie obiektów - rysowania (powierzchni, lini) - wstawianie obiektów
 10. Panel warstw : Właściwości warstwy, sortowanie obiektów, ukrywanie i zmiana widoczności oraz blokowanie
 11. Rysowanie obiektów : kształty, właściwości ustawianie przed rysowaniem, skróty klawiaturowe
 12. Edycja obiektów: zmiana właściwości na pasku
 13. Edycja obiektów za pomocą myszki
 14. Panel biblioteki (biblioteka roślin) wyszukiwanie i filtrowanie roślin, ustawienia listy
 15. Właściwości roślin : istniejąca / projektowana, rozmiar początkowy, etykieta
 16. Projekt techniczny/ koncepcyjny/ importowanie podkładu koncepcji
 17. Symulacja wzrostu roślin 2D/3D
 18. Symulacja zmian sezonowych 2D/3D, symulacja zacienienia
 19. Listy i zestawienia roślin
 20. Ustawienia etykiet, odświeżanie nr wg. aktualnej listy
 21. Eksport zestawień roślin
 22. Lista materiałów
 23. Wydruk i eksport rzutu, ustaiwenia wydruku
 24. Widok 3D: nawigacja, tryb spaceru/ tryb widoku ogólnego
 25. Ustawienia wyglądu tekstur roślin, terenu
 26. Ustawienia oświetlenia
 27. Ustawienia tła, wczytywanie zdjęcia
 28. Kształtowanie terenu: nasypy, wykopy, tarasy
 29. Eksport widoku 3D
 30. Katalog roślin

CZĘŚĆ II

 1. Tworzenie własnego projektu z wykorzystaniem programu do projektowania
 2. Omówienie i ocena wykonanych projektów
 3. Test sprawdzający (na zakończenie)

Na zakończenie odbył się egzamin praktyczny polegajacy na samodzielnym wykonaniu projektu. Wszysycy uczestnicy ukończyli kurs i otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobyte wiadomości i umiejętności.

 

Kurs Gardenphilia DESIGNER "Moją perspektywą - ZAWÓD"  pdf

 

Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER
Kurs Gardenphil...
Kurs Gardenphilia DESIGNER Kurs Gardenphilia DESIGNER