Zebranie z rodzicami

 

Najbliższe zebranie z rodzicami odbędzie się :

 

Data : 14 grudnia 2017 r.

Godzina : 16:30

 

 

Stypendium Prezesra Rady Ministrów

rybarczyk

 

W dniu 01.12.2017 r. uczeń Mikołaj Rybarczyk otrzymał z rąk Zachodnipomorskiego Wicekuratora Oświaty Pana Roberta Stępnia dyplom - stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Rada Rodziców

Przewodniczącym Rady Rodziców w ZS 7 na rok szkolny 2017/2018 została wybrana

Pani Izabela Wesołowska

 

w skład Prezydium RR weszli:

Pani Lidia Kaniewska - sekretarz

Pani Marzena Zając - skarbnik

Pani Urszula Gryszkiewicz - członek

Pani Danuta Kostrzewińska - członek

Pan Bogdan Majewski - członek

 

Wpłat na Radę Rodziców prosimy dokonywać na konto 

91 1020 2791 0000 7502 0008 7080

z dopiskiem

Rada Rodziców ZS7 + klasa, do której chodzi dziecko + imię i nazwisko  dziecka